Cechy faktury vatowskiej

Faktura VAT jest dokumentem, który musi wystawić każdy, kto…
Cechy faktury vatowskiej
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Faktura VAT jest dokumentem, który musi wystawić każdy, kto ma zarejestrowaną działalność gospodarczą i ją prowadzi. Faktury VAT można wystawiać na specjalnych samopowielających się drukach lub też przy użyciu specjalnego programu do sporządzania faktur VAT. Na fakturach VAT, dokumentujących transakcję kupna – sprzedaży, należy umieścić następujące dane:

dane sprzedającego i nabywcy,
adresy sprzedawcy i nabywcy,
numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
numer identyfikacji podatkowej nabywcy.

Wyjątek stanowi fakt, że jeżeli nabywca sam nie prowadzi działalności gospodarczej, to sprzedający nie musi umieszczać na fakturze VAT, NIP -u kupującego.

Ponadto faktura VAT powinna zawierać jeszcze pełną datę jej wystawienia. W przypadku kiedy data sprzedaży jest inna niż data wystawienia, należy również ją wpisać w pełnej postaci, podając także rok. Innym elementem wystawionej faktury VAT jest nazwa sprzedanego towaru lub usługi oraz ich miara i ilość. Następnym elementem faktury VAT jest cena jednostkowa sprzedawanego towaru lub usługi, podana w kwocie netto. W dalszej kolejności podaje się całkowitą wartość sprzedawanych towarów i usług podanych w kwocie netto, ze stawką podatku VAT. Następnym elementem jest szczegółowe wypunktowanie towarów z podziałem na konkretne stawki podatku VAT i ich łączną sumą. W następnej rubryce mamy kwotę podatku VAT, z wyszczególnieniem konkretnych stawek doliczonych do towarów i usług. Ostatnim elementem faktury VAT jest łączna kwota do zapłaty przez kupującego wraz z należnym podatkiem.

Related Post

top