Faktura VAT-MARŻA…

Pan Edmund Koło otworzył własną działalność gospodarczą polegającą na…
Faktura VAT-MARŻA…
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Pan Edmund Koło otworzył własną działalność gospodarczą polegającą na pośrednictwie w sprzedaży samochodów. Wcześniej pracował u znajomego w komisie samochodowym i bardzo dobrze poznał specyfikę prowadzenia komisu samochodowego. Nigdy jednak nie zajmował się sporządzaniem faktur VAT-MARŻA.
Zaczął więc szukać odpowiednich informacji w Internecie.

Sprawdź: Biuro Rachunkowe Szczecin

Powszechnie wiadomo, że komisy samochodowe większość swoich transakcji z klientami rozliczają za pomocą szczególnej procedury opodatkowania swoich przychodów. Nasz ustawodawca unormował ją w ustawie o podatku VAT dla dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, jak również dla usług turystycznych.

Prowadząc komis samochodowy pan Edmund Koło z reguły będzie wystawiał faktury VAT-MARŻA, gdzie podatek VAT naliczał będzie tylko od wysokości marży. W tym wypadku marżę należy rozumieć jako różnicę między ceną sprzedaży a zakupu za jaki zakupiliśmy dany samochód. Nie mamy jednak prawa odliczyć sobie podatku naliczonego z faktury dokumentującej jego nabycie. Faktura VAT-MARŻA jest właśnie dokumentem stosowanym w odrębnej procedurze obliczania podatku należnego.

Pan Edmund Koło jako pośrednik w sprzedaży samochodów (tzw. komisant) podatek VAT nalicza tylko i wyłącznie od marży uzyskanej ze sprzedaży pojazdu. Faktura VAT-MARŻA w zasadzie nie różni się od zwykłej faktury VAT. Najważniejszą rzeczą jest by zawierała ona oznaczenie „Faktura VAT-MARŻA”. Pozostałe elementy jakie powinny się na niej znajdować to:

– imiona i nazwiska bądź nazwy (skrócone nazwy) sprzedawcy i nabywcy,
– adresy stron transakcji,
– numery NIP,
– dzień, miesiąc i rok bądź miesiąc i rok zdarzenia gospodarczego,
– datę wystawienia oraz kolejny numer faktury,
– nazwę towaru (usługi),
– jednostkę miary,
– ilość sztuk lub rodzaj wykonywanych usług,
– wartość należności wraz z należnym podatkiem VAT wyrażoną cyframi i słownie.

Jak widać fakturę VAT-MARŻA cechuje zawężony do minimum obszar danych, jakie powinny znajdować się na fakturze. Nie mamy obowiązku wykazywania jednostkowej ceny netto, wartości sprzedaży netto, wyszczególnienia całości sprzedaży z rozbiciem na poszczególne stawki podatku VAT. Ważne jest również to, byście zapamiętali, że wystawiając fakturę VAT-MARŻA nie wykazujemy na niej swojej marży. W przypadku kiedy nie jesteśmy płatnikami podatku VAT, taka faktura jest jednoznaczna z wystawianym przez nas rachunkiem bądź też umowną kupna-sprzedaży.

Na przykład: Pan Edmund Koło sprzedał samochód osobowy marki Volkswagen New Beetle pani Alinie Feldze, która zakupiła go w celu prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Kwota jaką zapłaciła pani Alina za auto to 14.500 zł. Prawidłowo sporządzona przez pana Edmunda faktura VAT-MARŻA dokumentująca tą sprzedaż powinna wyglądać następujący:

Wysokość marży jaką narzucił pan Edmund sprzedając powyższy samochód pozostaje już jego tajemnicą handlową.

Related Post

top