Forma i treść ekonomiczna

Należy rozróżnić formę i treść kategorii ekonomii politycznej. Te…
Forma i treść ekonomiczna
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Należy rozróżnić formę i treść kategorii ekonomii politycznej. Te same kategorie mogą wyrażać niekiedy różną treść ekonomiczną; decyduje o tym zmiana stosunków produkcji. W nowych stosunkach produkcyjnych forma zostaje zachowana, napełnia się jednak nową treścią. Na przykład kategoria „renta gruntowa” wyraża inną treść ekonomiczną w społeczeństwie feudalnym, a inną w kapitalistycznym. To samo dotyczy wielu innych kategorii (płaca robocza, zysk itp.). W nauce ekonomii konieczne więc jest operowanie nie tylko kategoriami, lecz także rozwiniętymi sformułowaniami wyrażającymi treść i istotę zjawisk ekonomicznych. Posługujemy się w tym celu prawami ekonomii politycznej. Między różnymi zjawiskami procesu gospodarczego występują obiektywnie uwarunkowane powiązania i zależności przyczyno-wo-skutkowe, które mogą mieć charakter przypadkowy i uboczny, mogą też być istotne, stale się powtarzające. Takie właśnie stale powtarzające się związki między poszczególnymi składnikami procesu gospodarczego nazywamy prawami ekonomicznymi.

Related Post

top