Jak prawidłowo sprzedać firmowy samochód osobowy…

Przedsiębiorca firmy „Zielony Skrzat” pan Mirosław Krasnal w marcu…
Jak prawidłowo sprzedać firmowy samochód osobowy…
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Przedsiębiorca firmy „Zielony Skrzat” pan Mirosław Krasnal w marcu 2010 roku zakupił nowy samochód osobowy za 48.000 zł na potrzebny prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT pan Mirosław odliczył sobie z tytułu tej transakcji 6.000 zł podatku naliczonego. W czerwcu tego roku planuje sprzedać ten samochód i zastanawia się czy będzie miał prawo wystawić fakturę ze zwolnioną stawką podatku VAT.

Przepis art. 43 ust. 2 ustawy o podatku VAT określa, że zwalnia się od tego podatku sprzedaż samochodów osobowych bądź innych pojazdów samochodowych, którym w związku z ich nabyciem przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem, że stanowią one towar używany. Dodać należy, że w przypadku zakupu samochodów osobowych odliczenie podatku VAT stanowi 60% podatku naliczonego, wykazanego na fakturze zakupu, jednak nie może być to kwota większa niż 6.000 zł.

Mając na uwadze powyższy artykuł, towarami używanymi są rzeczy (ruchomości), które od momentu zakupu używamy minimum przez okres 6 miesięcy. W przypadku pana Mirosława Krasnala warunek półrocznego okresu użytkowania samochodu osobowego został spełniony i w momencie jego sprzedaży będzie mógł on zastosować zwolnioną stawkę podatku VAT. Należy jednak pamiętać, że skoro pan Mirosław odliczył sobie przy zakupie samochodu 6.000 zł, będzie musiał dokonać korekty podatku naliczonego. Regulacje takie znajdziecie w art. 91 ust. 7-7a ustawy o podatku VAT.

Wychodząc z założenia, że pan Mirosław Krasnal sprzeda samochód osobowy w czerwcu 2011 roku i wystawi fakturę VAT na 20.000 zł brutto ze stawką zwolnioną, w deklaracji VAT-7 za ten miesiąc w pozycji 20 wykaże tą transakcję, natomiast w pozycji 53 skoryguje podatek naliczony o kwotę wyliczoną w następujący sposób:

6.000 x 2 : 5 = 2400 zł

5 – oznacza liczbę lat amortyzacji nowego pojazdu.

Related Post

top