Prawa ekonomii politycznej

Prawa ekonomii politycznej są więc odbiciem w naszym umyśle…
Prawa ekonomii politycznej
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Prawa ekonomii politycznej są więc odbiciem w naszym umyśle obiektywnie działających praw ekonomicznych. Kryterium prawdziwości praw ekonomii politycznej jest ich zgodność z obiektywną rzeczywistością. Prawa te wyrażają przeto najbardziej istotne, najczęściej powtarzające się związki między różnymi składnikami procesu gospodarczego. Nie mogą więc wyjaśnić danej rzeczywistości gospodarczej we wszystkich przejawach i szczegółach. Wynika z tego wniosek, że dążąc do pełnego poznania rzeczywistości gospodarczej, należy oprócz ekonomii politycznej studiować również szereg innych dyscyplin pokrewnych, takich jak: historia gospodarcza, geografia gospodarcza, demografia itp. Charakterystyczną cechą praw ekonomicznych jest to, że funkcjonują one jako prawa społeczne, tzn. kierujące działalnością ludzi. Przejawiają się one jako pewne tendencje, którym można przeciwdziałać, również w postaci określonej działalności ludzi. Tym więc odróżniają się prawa ekonomiczne od praw przyrodniczych, działających ze ślepą i nieuchronną koniecznością.

Related Post

top