Składka chorobowa przedsiębiorcy…

Jednym z głównych obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podczas…
Składka chorobowa przedsiębiorcy…
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Jednym z głównych obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podczas zakładania działalności gospodarczej jest zgłoszenie się do ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia społeczne obejmują składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Składka chorobowa w przypadku prowadzenia własnej działalności jest dobrowolna i przystępujemy do niej wyłącznie na nasz wyraźny wniosek.

Warto zapamiętać, że opłacając składkę na ubezpieczenie chorobowe w ustawowym terminie mamy prawo do wypłaty świadczeń chorobowych za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim. W każdym momencie prowadzenia działalności gospodarczej możemy przystąpić bądź zrezygnować z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczeniem tym zostajemy objęci od dnia, jaki wskazaliśmy w dokumencie zgłoszeniowym tzw. ZUA. Nie może jednak mieć to miejsca wcześniej, niż od dnia, w którym nasze zgłoszenie wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jedynym odstępstwem jest złożenie wniosku w przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej, w terminie 7 dni od momentu powstania obowiązkowych ubezpieczeń. Wówczas dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym zostajemy objęci od daty, jaką wskazaliśmy w ZUA.
W sytuacjach kiedy do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego zgłaszamy się dobrowolnie, wskutek prowadzenia działalności gospodarczej nie mamy prawa zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Tak jest na przykład w przypadku gdy jako przedsiębiorcy pobieramy świadczenia emerytalne.Pamiętajmy, że jeżeli zdecydujemy się na opłacanie dobrowolnej składki chorobowej powinniśmy terminowo odprowadzać składki do ZUS. Czasami każdemu z nas zdarzy się zapomnieć o zapłaceniu składek bądź po prostu nie dysponujemy w danym momencie odpowiednimi środkami finansowymi. Spóźnienie z zapłatą wyklucza nas z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i automatycznie ustaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym ją nieterminowo opłaciliśmy.
Można jednak zwrócić z prośbą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przywrócenie terminu płatności na składkę chorobową. Wniosek ten należy dobrze umotywować i dokładnie uzasadnić przyczynę spóźnienia się z opłaceniem składek.Opłacanie składki chorobowej jest nieodzownie jak najbardziej zasadne, tym bardziej, że jej miesięczna minimalna wysokość nie jest zatrważająco wysoka i wynosi 49,38 zł. Wywiązując się z pewnych warunków mamy prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy też świadczenia rehabilitacyjnego. Spełniając przesłanki do przyznania powyższych zasiłków mamy prawo do pomniejszenia sobie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe o ilość dni pozostawania w „niedyspozycji”. Wylicza się ją wtedy proporcjonalnie według reguły zawartej w art. 18 ust. 9 ustawy o ubezpieczeniach społecznych.
Na przykład:Pan Tadeusz Spóźnialski przebywał na zwolnieniu lekarskim w okresie od 14 do 27 marca 2011 roku tj. 14 dni. Minimalna podstawa, o której powinniśmy opłacać składki do ZUS wynosi w 2011 roku 2.015,40 zł. Pan Tadeusz sporządzając deklarację rozliczeniową za marzec, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na Fundusz Pracy rozliczył proporcjonalnie, dokonując następujących obliczeń:2.015,40 : 31 (liczba dni miesiąca marca) X 14 (liczba dni chorobowych) = 910,18 złOd wysokości takiej podstawy pan Tadeusz Spóźnialski naliczył i odprowadził składki do ZUS.Z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w każdej chwili możemy zrezygnować. Wówczas do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składamy wyrejestrowanie z ubezpieczeń na druku ZWUA oraz złożeniu wniosku na formularzu ZUA bez deklarowania chęci przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

ZUS rozpatrując naszą prośbę bierze między innymi pod uwagę czy posiadamy jakiekolwiek zaległości oraz jak często zdarzyło nam się przeoczyć ustawowy termin opłacenia składek. Nie ulega wątpliwości, że pracownicy ZUS analizują fakt, jak często korzystamy ze zwolnień lekarskich. W przypadku negatywnego rozpatrzenia naszego wniosku o przywrócenie terminu płatności składki chorobowej, przysługuje nam prawo złożenia odwołania do sądu.

Related Post

top