Najlepsze
 • Klimatyzacja w firmieKlimatyzacja w firmie
  Polska to kraj o umiarkowanym klimacie. Wielu z nas jednak przyzna, że czasami latem po prostu nie da się wytrzymać. W takim wypadku marzeniem jest pracowanie w miejscu, w którym …
 • Technika w świecie naukiTechnika w świecie nauki
  Świat nauki, jaki dziś możemy obserwować jest niezwykle szeroko rozwinięty, co sprawia, ze istnieje wiele aspektów, które to pomagają człowiekowi w jego codziennym życiu, w wykonywaniu pracy, ale także i …
Najnowsze komentarze

  Technologia a globalizacja

  Większość teoretyków i badaczy jest zgodna, co do bardzo wydatnego przyspieszenia procesów globalizacyjnych w drugiej połowie dwudziestego stulecia. Okres po drugiej wojnie światowej wydaje się być pod tym względem zupełnie bez precedensu, w porównaniu z wcześniejszymi dziejami świata. Dużą w tym względzie rolę odgrywa z pewnością galopujący rozwój najnowocześniejszych technologii. Współczesna technika dała światu wiele innowacyjnych wynalazków, które przyczyniły się do takiego stanu rzeczy, niemniej najbardziej itneresującym i mającym największy wpływ na obecną sytuację świata wydaje się być internet. Dzięki niemu, informacja przestała być strukturą zależną od czasu i przestrzeni. Komunikat, wpisany przez jedną osobę w Singapurze, właściwie natychmiast może być odczytany we Francji. W tym ujęciu, świat zmniejsza się w sposób nieprawdopodobny, zacierając ogrom granic i odległości w relacjach międzyludzkich. Tę sytuację pogłębił, a właściwie tylko (czy aż!) spopularyzowało stworzenie platform społecznościowych tj. mający największą liczbę użytkowników Facebook. Dzięki niemu użytkownicy tworzą własne sieci kontaktów, co tworzy istnienie realcji interdyscyplinarnych niejako „poza rzeczywistością. W tym kontekście przyszłość jawi się w sposób zupełnie nieodgadniony, nawet znawcom tematu.

  Comments are closed.